FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

STŘEDOASIJSKÝ PASTEVECKÝ PES

F.C.I. - Standard Nr. 335 / 07.07.1993 / D